รายการห้องยอดนิยม

ห้องประชุม ชั้น 1

ห้องประชุม ชั้น 1

ความพร้อมด้าน ICT ..Internet outlet

ห้องประชุมสำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 2

ห้องประชุมสำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 2

ความพร้อมด้าน ICT

ห้องประชุม ชั้น 9

ห้องประชุม ชั้น 9

ความพร้อมด้าน ICT ..Internet outlet