รายการห้องยอดนิยม

ห้องประชุม ชั้น 1

ห้องประชุม ชั้น 1

ความพร้อมด้าน ICT ..Internet outlet

ห้องประชุมสำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 2

ห้องประชุมสำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้น 2

ความพร้อมด้าน ICT

ห้องประชุม ชั้น 9

ห้องประชุม ชั้น 9

ความพร้อมด้าน ICT ..Internet outlet

ห้อง EZ Studio 01 (ห้อง 705)

ห้อง EZ Studio 01 (ห้อง 705)

ความพร้อมด้าน ICT ..Internet outlet

ห้อง EZ Studio 02 (ชั้น9)

ห้อง EZ Studio 02 (ชั้น9)

ความพร้อมด้าน ICT ..Internet outlet

ห้อง EZ Studio 03 (ชั้น 3)

ห้อง EZ Studio 03 (ชั้น 3)

ความพร้อมด้าน ICT ..Internet outlet